"Het Coma-Hospitium"


Vakantie Verblijf voor Langdurige Coma-Patiënten


U ALS FAMILIE STAAT ER NIET LANGER ALLEEN VOOR!

 

De R.K. Stichting “Het Coma-Hospitium” zorgt voor een verblijf voor coma-vigilpatiënten van alle gezindten in een verpleeghuis in de nabijheid van de familie, waar de zorg gegeven wordt, die de familie en anderen verantwoordelijken wensen.

 

Hierbij wordt de verzekering gegeven, dat actieve levensbeëindiging van de coma-vigilpatiënt in het verpleeghuis of anders, waar de patiënt verzorgt wordt, uitgesloten is.

 

 

VERBLIJF VOOR UW PATIËNT

Het Coma-Hospitium zal vanuit de R.K. overtuiging hulp bieden voor een langdurige opname van coma-vigilpatiënten, die door omstandigheden thuis of elders niet meer verzorgd kunnen worden.

Schriftelijke afspraken met ouders c.q. verzorgers van de patiënt over het behandelingsbeleid na eventueel overlijden van de ouders c.q. verzorgers zullen door het “Coma-Hospitium” altijd worden nagekomen.

Ook zou een goede verpleging van de patiënt aan de familie of andere zorgverleners de mogelijkheid bieden zonder zorgen eens op vakantie te kunnen gaan.

 

 

KOSTEN VAN HET VERBLIJF

Voor de kosten zal “Het Coma-Hospitium” bemiddelen en/of adviseren binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

De R.K. Stichting “Het Coma-Hospitium” is van mening, dat de mate van ondersteuning die iemand krijgt niet mag afhangen van zijn financiële positie.

 

 

ANONIMITEIT

Al deze zorg is bestemd voor de coma-vigilpatiënt.

Om als Stichting niet bij de verkeerde deuren aan te kloppen, is het noodzakelijk te weten, waar hulp gewenst is.

Ons gezondheidssysteem kent geen registratie van al deze coma-vigil, merendeels thuis verpleegde, patiënten.

 

Elk contact met de R.K. Stichting “Het Coma-Hospitium  wordt vertrouwelijk behandeld volgens het medisch beroepsgeheim, waardoor uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven, dan na overleg met de ouders c.q. verzorgers.

 

 

STEUN AAN “HET COMA-HOSPITIUM”

Allemaal zijn wij kwetsbaar voor (verkeers) -ongelukken en ziektes, welke ernstige gevolgen in ieders leven en voor het familiewelzijn kunnen hebben.

Wanneer wij hetzelfde risico delen, moeten wij ook de zorg delen.

 

Om ons werk te kunnen blijven doen is elke vorm van financiële ondersteuning, zoals legaten, van harte welkom.

Ook Uw bijdragen op ABN/AMRO-rek.nr: NL69 ABNA 0454 1832 91 t.n.v. R.K. Stichting “Het Coma-Hospitium” te Bussum zijn van groot belang, om er voor te zorgen, dat deze R.K. Stichting haar idealen kan blijven verwezenlijken.

Uw bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting. (ANBI goedgekeurd.)

 

       

COMITÉ VAN AANBEVELING

Mgr. F.Wiertz

Mevr. J.D.M.P. Aasted Madsen – van Stiphout

Prof. Jhr. Dr. F.A.M. Alting van Geusau

Mr. Dr. V.A.M. van der Burg

Mr. Drs.A.B.Ederveen

Drs. M.A.M. Elsenburg

R.B.van Hellenberg Hubar Sj.

Drs. J.S.J. Hillen

Mr. Drs. C.L.M. de Quay

 

 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR:

A.B. Ederveen, Voorzitter

H.A.F. Wennink, Secretaris

P.J.Th. Beckers, Penningmeester

 

MA H.J.M. Vernooij pr., AB lid/adviseur

Drs. G.J.M. Jansen, adviseur

 

 

CONTACT
Om met deze R.K. Stichting de best mogelijke ondersteuning te bieden aan verzorging, inrichting, medische begeleiding e.d. van de coma-vigilpatiënten, zijn suggesties van uw kant van groot belang. U kunt telefonisch of per E-mail contact met ons opnemen:

Telefoon: 035-69 12 596.

E-mail: hafwennink@hetnet.nl

 

Of schrijven aan:

R.K. Stichting "HET COMA-HOSPITIUM"
Schoolstraat 5
1404 HK  BUSSUM

Nederland

 

 


Bezoekers teller sinds 1 maart 2005: